Tinh dầu Wild Bluebell Cologne

50ml
100ml
250ml
500ml

Giá bán: Liên hệ

Số lượng:

* Ưu đãi -10% tinh dầu (Áp dụng với KH mới)

* Ưu đãi -20% tinh dầu (Áp dụng với KHTT)

Wild Bluebell Cologne mở ra một cánh cửa đến với một thế giới vui tươi và tinh nghịch. 
Scent Type: Classic

Top notes: Bell orchid, Clove.
Middle notes: Jasmine, Linh lan, Rosehip.
Base notes: Musk, Amber.

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI