Que mây tán hương nước hoa Nice

250ml
500ml
1000ml

Giá bán:

Số lượng:

Hỗ trợ từ chuyên viên của Scent Homes tại:

http://m.me/scenthomesvietnam

Mùi hương nước hoa mạnh mẽ, có độ lưu hương lâu. 

Scent Type: Perfume

Top notes: Citrus, spicy spice, orchids

Middle notes: Spicy spicy, amber, ylang ylang flowers

Base notes: woody, cedar, tonka bean

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI