Que mây tán hương nước hoa Midnight Lancome

250ml
500ml
1000ml

Giá bán:

Số lượng:

Hỗ trợ từ chuyên viên của Scent Homes tại:

http://m.me/scenthomesvietnam

Tình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên của những cánh hồng nhẹ nhàng và quả mâm xôi ngọt ngào càng bay bổng, mãnh liệt bởi sự khích lệ của hương nhài và mẫu đơn thanh lịch và tinh tế vô cùng.

Scent Type: Perfume

Top notes: Rose, Raspberry
Middle notes: Jasmine, Peony, Leaves and buds of sour, Hong pepper
Base notes: Musk, Virginia Cedar, Vanilla

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI