Que mây tán hương khách sạn 5* InterContinetal Hotel

250ml
500ml
1000ml

Giá bán:

Số lượng:

Hỗ trợ từ chuyên viên của Scent Homes tại:

http://m.me/scenthomesvietnam

IntelContinetal Hotel- Hương thơm của sang trọng, cuốn hút, xoa hoa và cổ điển. 

Scent Type: Hotel

Top notes: Jasmine, honeysuckle, wormwood.
Middle notes: bell orchid, lotus
Base notes: Musk, flower, moss.

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI