Que mây tán hương kẹo ngọt Pink Meet

250ml
500ml
1000ml

Giá bán:

Số lượng:

Hỗ trợ từ chuyên viên của Scent Homes tại:

http://m.me/scenthomesvietnam

Ngọt ngào như kẹo, Pink Meet hứa hẹn mang lại niềm vui, sự phấn chấn và đủ sức làm bừng tỉnh mọi không gian.

Scent Type: Food

Top notes: Bergamot, Amalfi Lemon, Orange

Middle notes: Waterlily, South Africa Orchid, Raspberry

Base notes: Musk, Amyris Wood

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI