Que mây tán hương sắc màu Color Word

250ml
500ml
1000ml

Giá bán:

Số lượng:

Hỗ trợ từ chuyên viên của Scent Homes tại:

http://m.me/scenthomesvietnam

Sự bùng nổ ngọt ngào của trái cây, tông mạnh, nồng thích hợp với không gian rộng, khử mùi không gian.
Scent Type: Food
Top notes: Fruit, Vanilla essential oil
Middle notes: Plum, Fruit, Sweet
Base notes: Vanilla, Quartz

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI