Tinh dầu Beautiful Maple

50ml
100ml
250ml
500ml
Số lượng:

"Beutiful Maple" vẻ đẹp  tiềm  ẩn trong hương thơm kích thích mọi giác quan. 

Scent Type: Deodorize, kill bacteria
Top notes: Citrus, bergamot, lemon, lavender, grass
Middle notes: Flowers, jasmine, tuberose, rose
Base notes: Cypress, wood, musk

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI