Que mây tán hương nước hoa Wild Bluebell Cologne

250ml
500ml
1000ml

Giá bán:

Số lượng:

Hỗ trợ từ chuyên viên của Scent Homes tại:

http://m.me/scenthomesvietnam

Wild Bluebell Cologne mở ra một cánh cửa đến với một thế giới vui tươi và tinh nghịch. 
Scent Type: Classic

Top notes: Bell orchid, Clove.
Middle notes: Jasmine, Linh lan, Rosehip.
Base notes: Musk, Amber.

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI