Que mây tán hương hoàng gia Anh Royal One

250ml
500ml

Giá bán:

Số lượng:

Hỗ trợ từ chuyên viên của Scent Homes tại:

http://m.me/scenthomesvietnam

Royal One đem đến cảm giác cao quý mà huyền bí, rất phù hợp cho không gian căn hộ, văn phòng.

Scent Type: Deodorize, kill bacteria
Top notes: Bergamot, Lemon, Bitter Orange, Lavender.
Middle notes: Orange flower, juniper.
Base notes: Sandalwood, mahogany, musk and amber.

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI